Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
CHIRON
Sonsuz ¿yilik
Taschenbuch von Ahura Sevgi Alis Y¿ld¿r¿m
Sprache: Türkisch

14,20 €*

inkl. MwSt.

Versandkostenfrei per Post / DHL

Lieferzeit 1-2 Wochen

Kategorien:
Beschreibung
Chiron hakk¿ndaki bu kitap öncelikle astrologlar ve onlar¿n yan¿ s¿ra astroloji bilen, mitoloji çal¿¿an ve konu ile ilgilenen her dost ki¿i için kaleme al¿nm¿¿t¿r. Kitapta yer alan 9 egzersiz natal chartlar okurun Sonsuz ¿yili¿i kolayca bulabilmesi için haz¿rlanm¿¿t¿r. Ahura Sevgi Alis Y¿ld¿r¿m kitab¿n¿ ¿öyle tan¿t¿yor:
Chiron, 1 Kas¿m 1977 y¿l¿nda kendini Pasadena, California'da insanl¿¿a göstermi¿tir. Ve ¿imdi de tam 42 yä¿ndayken, Büyük ¿skender'e Claros Kahinlerinin kurdurttu¿u ¿ehirden, Chiron'un t¿bb¿ ilk olarak Asklepeios'a insiye etti¿i cörafyadan yani ¿zmir'den (Bergama / Pergamon ilçesi) sesleniyor. ¿¿te bu yüzden ¿zmir Chiron'un ¿ehridir. Chiron Sonsuz ¿yili¿in bäkenti ¿zmir'dir. Bu sese, ¿ifaya ihtiyac¿ olanlar kulak veriyor, biliyorum.
¿ifac¿m¿z¿n aram¿za niçin geri döndü¿ünün cevab¿n¿ vermeye çal¿¿an bu kitap, bu sebeple e¿siz de¿ere sahiptir.
Kitapta yer alan 9 egzersizi elimden geldi¿ince sade ve anlä¿l¿r ¿ekilde yazmaya gayret ettim. Çünkü sizlerin de natal chartlarda Sonsuz ¿yili¿i kolayca bulabilmenizi istiyorum. Asl¿nda Sonsuz ¿yili¿i natal chartta bulman¿n ne kadar kolay oldu¿unu uygulay¿nca göreceksiniz. Sizler evler, burçlar, gezegenlerin ve ¿¿¿klar¿n anlamlar¿n¿ bildi¿iniz için yap¿lacak iyili¿in say¿s¿n¿ yorumlar¿n¿zla artt¿rabilirsiniz. Burada amac¿m sadece sizlere teknikerlik ö¿retmektir.
Dünyan¿n neresinden olursan¿z olun, bu sat¿rlar¿ okuyorsan¿z demek ki biz, ayn¿ yolun yolcular¿y¿z, bir ¿ekilde birbirimizi tan¿yoruz ve biz, bälant¿day¿z.
Chiron hakk¿ndaki bu kitap öncelikle astrologlar ve onlar¿n yan¿ s¿ra astroloji bilen, mitoloji çal¿¿an ve konu ile ilgilenen her dost ki¿i için kaleme al¿nm¿¿t¿r. Kitapta yer alan 9 egzersiz natal chartlar okurun Sonsuz ¿yili¿i kolayca bulabilmesi için haz¿rlanm¿¿t¿r. Ahura Sevgi Alis Y¿ld¿r¿m kitab¿n¿ ¿öyle tan¿t¿yor:
Chiron, 1 Kas¿m 1977 y¿l¿nda kendini Pasadena, California'da insanl¿¿a göstermi¿tir. Ve ¿imdi de tam 42 yä¿ndayken, Büyük ¿skender'e Claros Kahinlerinin kurdurttu¿u ¿ehirden, Chiron'un t¿bb¿ ilk olarak Asklepeios'a insiye etti¿i cörafyadan yani ¿zmir'den (Bergama / Pergamon ilçesi) sesleniyor. ¿¿te bu yüzden ¿zmir Chiron'un ¿ehridir. Chiron Sonsuz ¿yili¿in bäkenti ¿zmir'dir. Bu sese, ¿ifaya ihtiyac¿ olanlar kulak veriyor, biliyorum.
¿ifac¿m¿z¿n aram¿za niçin geri döndü¿ünün cevab¿n¿ vermeye çal¿¿an bu kitap, bu sebeple e¿siz de¿ere sahiptir.
Kitapta yer alan 9 egzersizi elimden geldi¿ince sade ve anlä¿l¿r ¿ekilde yazmaya gayret ettim. Çünkü sizlerin de natal chartlarda Sonsuz ¿yili¿i kolayca bulabilmenizi istiyorum. Asl¿nda Sonsuz ¿yili¿i natal chartta bulman¿n ne kadar kolay oldu¿unu uygulay¿nca göreceksiniz. Sizler evler, burçlar, gezegenlerin ve ¿¿¿klar¿n anlamlar¿n¿ bildi¿iniz için yap¿lacak iyili¿in say¿s¿n¿ yorumlar¿n¿zla artt¿rabilirsiniz. Burada amac¿m sadece sizlere teknikerlik ö¿retmektir.
Dünyan¿n neresinden olursan¿z olun, bu sat¿rlar¿ okuyorsan¿z demek ki biz, ayn¿ yolun yolcular¿y¿z, bir ¿ekilde birbirimizi tan¿yoruz ve biz, bälant¿day¿z.
Details
Erscheinungsjahr: 2020
Fachbereich: Astrologie
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Esoterik & Anthroposophie
Medium: Taschenbuch
Seiten: 134
ISBN-13: 9781087868301
ISBN-10: 1087868300
Sprache: Türkisch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Y¿ld¿r¿m, Ahura Sevgi Alis
Hersteller: Indy Pub
Maße: 203 x 127 x 8 mm
Von/Mit: Ahura Sevgi Alis Y¿ld¿r¿m
Erscheinungsdatum: 17.02.2020
Gewicht: 0,153 kg
Artikel-ID: 118050908
Details
Erscheinungsjahr: 2020
Fachbereich: Astrologie
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Esoterik & Anthroposophie
Medium: Taschenbuch
Seiten: 134
ISBN-13: 9781087868301
ISBN-10: 1087868300
Sprache: Türkisch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Y¿ld¿r¿m, Ahura Sevgi Alis
Hersteller: Indy Pub
Maße: 203 x 127 x 8 mm
Von/Mit: Ahura Sevgi Alis Y¿ld¿r¿m
Erscheinungsdatum: 17.02.2020
Gewicht: 0,153 kg
Artikel-ID: 118050908
Warnhinweis